Doświadcznie w branży sięgające 1996 roku.

         Systematycznie prowadzimy szkolenia i prezentacje dla firm instalacyjnych, aby przybliżać klientom nowości produktowe oraz zwiększać kulturę instalacyjną.  Oprócz szkoleń produktowych, okresowo odbywa się w naszej firmie egzamin na uprawnienia elektryczne oraz gazowe i cieplne.  Współpracujemy z Stowarzyszeniem Inżynierów  i Techników Mechaników  Polskich w Katowicach z którym to organizujemy i przeprowadzamy stosowne egzaminy.